Met Arkovital plant je bomen en fruit in België. Ook dat is heel natuurlijk.

Arkopharma heeft besloten met PlantC mee te werken om lokale plantageprojecten ten gunste van het klimaat en de biodiversiteit te ondersteunen . Ontdek hieronder de redenen voor deze inzet evenals de in 2022 ondersteunde projecten.

Arkoparma heeft 2 plantageprojecten ondersteund in Vlaanderen en Wallonië

Ervaar deze projecten in realtime, we zullen op deze pagina verslag doen van de evolutie van de plantages!

Een boomgaard voor de biodiversiteit en het klimaat in Stave

Als we aan kippen denken, komen de kippenrennen van Stave voor de geest!

Benjamin runt zijn gemengde biologische boerderij in Stave. Hij verbouwt er granen (gerst, spelt, haver en bonen) en gemiddeld 25.000 pompoenen (reuzenpompoenen, potimarrons en sierkalebassen). Hij houdt vleesrunderen (Blonde d’Aquitaine en witblauw gemengd) en heeft 2 biologische kippenhokken.

In juni 2022 werd een derde kippenhok gebouwd. Het is daar dat in de winter van 2022/2023 50 fruitbomen zullen worden geplant met de steun van Arkopharma!

Die beplanting zal als een natuurlijke kippenren fungeren om de kippen in onder te brengen. Ze zullen er zich meer op hun gemak voelen en zich daardoor wat verder wagen – die beweging doet ze goed! Bovenal blijven hun uitwerpselen niet langer op één plaats geconcentreerd, wat een voordeel is voor de kwaliteit van de bodem en het water.

De weide-boomgaard zal zowel door de koeien als de kippen worden gebruikt. De beplanting zal het welzijn van de dieren verbeteren (schaduw en beschutting), de bodem- en waterverontreiniging beperken en de biodiversiteit vergroten. Uiteindelijk zal het fruit over een paar jaar plaatselijk worden verwerkt.

Project uitgevoerd in samenwerking met de coöperatie Coq Des Prés.

We zullen hier met veel plezier de nieuwtjes publiceren over de aanplanting en de verdere evolutie !

Tuteurs en acacia
Acacia inzet
Ici, la plantation du verger est assurée par Cédric Guillaume
Hier wordt de boomgaard aangeplant door Cédric Guillaume
Le système racinaire des fruitiers sont protégés par des cages à campagnol
Het wortelsysteem van fruitbomen wordt beschermd door woelmuizenkooien
Coucher de soleil sur le verger de Benjamin
Zonsondergang boven de boomgaard van Benjamin

300 meter haag in Hoegaarden

Een zinvol project!

Arkopharma steunt de aanplant van bijna 300 meter eenrijige hagen in Vlaanderen, meer bepaald bij Robert Evrard in Hoegaarden. De aanplant zal plaatsvinden in de herfst-winter van 2022/2023.

De volgende soorten zullen worden aangeplant:

  • Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
  • Sporkehout (Frangula alnus)
  • Veldesdoorn (Acer Campestre)
  • Haagbeuk (Carpinus betulus)
  • Hazelaar (Corylus avellana)
  • Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
  • Gelderse roos (Viburnum opulus)

Waarom zo’n haag aanplanten ? Ze helpt beschutting en schuilplaatsen te bieden voor de fauna in de akkerlanden ! Het project is dan ook in de eerste plaats gericht op biodiversiteit.

Een zinvol project! Robert teelt bieten, koolzaad, granen, cichorei, brouwgerst, maïs, enz. Hij past nu al 15 jaar conserverende landbouwpraktijken toe (met name geen grondbewerking). Het is dan ook logisch dat hij op de ingeslagen weg verder gaat en zich op een alternatieve vorm van landbouw richt. Het milieu, de bodem en de waterkwaliteit varen er alleen maar wel bij.

Aan de voet van de haag zullen gehakselde fijne houtsnippers (BRF, Bois Raméal Fragmenté) worden gebruikt als mulch om de haagplanten te helpen groeien en tegelijk de concurrentie van kruidachtige soorten te beperken gedurende de eerste drie jaar na aanplanting. Bovendien houden ze de grond koel, wat essentieel is in de huidige context van klimaatopwarming met extreme temperaturen in de lente en zomer.

De haag helpt om de opslag van koolstof in de bodem op te trekken met 40,91 ton CO2 over 20 jaar.

We zullen de evolutie van het project hier opvolgen (aanplanting, groeimonitoring) !

L'équipe plantation
Het plantteam
PlantC coordonne la plantation de la haie
De haag zal een cruciale rol spelen in het ecologische netwerk van het gebied
les plants à peine mis en place changent la perception de la parcelle agricole
Planten in potten
Plantation de 300m de haie avec des plants en godet
300 meter haag in Hoegaarden